Attribution & Marketing Mix Modelling

Business Intelligence

Vad är optimalt? Marketing Mix Modelling eller Multi Touch Atribution?

Egentligen både och. Du behöver MTA för att mäta och optimera på granulär nivå, och sedan behöver du MMM för att mäta det som påverkar konsumenterna under en mycket längre tidsperiod eller saker som kanske inte kan observeras på individnivå med den varians du behöver.

Blandning av dessa två modeller kräver vanligtvis hjälp av en datavetenskaplig eller affärsunderrättelse.

Därför många företag kommer också att förlita sig på byråer och konsulter, utöver sina egna interna resurser.

Callcenter data, merchandising information, insyn i den fysiska butiken mycket oftare måste ta sig in i dessa modeller, liksom externa datasets som väder och konkurrens data.

Det är bara när alla relevanta touchpoints är en del av modellen som det verkliga inflytandet av dessa ansträngningar är bevisat. Men för företag som vill balansera både företagets KPI och marknadsföring, är det inte tillräckligt med att inflytandet av kanalerna är individuellt. Vad som verkligen behövs är en bild av de inkrementella effekterna av dessa kanaler i synergi.

Dessutom, ett sätt att bättre försäkra att företag kan omvandla resultaten till smältbara, begripliga riktningar är med verktyg som tillåter datavisualisering och forecasting. Men att driva dessa verktyg med rätt insikter och styra dem till rätt utgångar kräver att företagen ska bedöma varje stakeholders behov genom olika typer av skräddarskydda lösningar. Rapportering måste utformas för varje kund, för att kunna ge insikter som är begripliga, genomförbara och aktuella.

Det kan vara en lång, svår väg att få holistisk mätning genomförd och agerat över hela organisationen. Men för de som är villiga att sätta i arbetet kan fördelarna vara betydande. Våra kunder ser ofta en genomsnittlig tillväxt på 30% i marknadsavkastning (ROI) när de byter till denna typ av marknadsföringsmätning. En bättre data-driven kultur helt enkelt.

 

Kontakta oss redan idag