Om Quisma

Digital performancemarketing – Data är kärnan

QUISMA är GroupMs nordiska performancebyrå. Vår marknadsföringsfokus har en uteslutande digital utgångspunkt där datadriven och integrerad prestationsbaserad marknadsföring är specialistområden. Vårt fokus är att expandera och utveckla våra kunders digitala discipliner - och därmed stärka sin verksamhet.

Data er kärnan i performancebegreppet, där definitionen av performance avskiljer sig från den klassiska affiliate-uppfattningen. Istället ses performance som kontinuerlig optimering med berikande datainsikter. Vi rådgiver och genomför på individuella kanaler (t.ex. SEO, SEM, Display osv) samt erbjuder ett integrerat paket. Med det integrerade paketet arbetar vi dessutom kanaloberoende där vi ständigt bygger på med data så vi kan allokera budgeten på ett sätt för att nå maximal avkastning. QUISMAs performancetillgång kan därmed kategoriseras med ett fokus på lower funnel.

På QUISMA har vi en stark relation och sammarbete med våra kollegor tvärs över alla Nordens landgränser. Med erfarenhet och insikt i dessa marknader har vi de bästa förutsättningarna att begåvat utföra en marknadsinsats på nordisk nivå - vilket självklart gynnar våra kunder mycket.

 

Direkt tillgång till digitala specialistfunktioner

Via QUISMA kan kunder få direkt åtkomst till GroupM:s digitala specialistfunktioner som erbjuder en bred produktpalett. Med fördelen kan vi paketera alla GroupM Connects unika digitala tillgångar som exempelvis Xaxis Turbine, Live Audience och medieintegrationer.

Varje uppsättning är skräddarsydd till kunden i fråga, oavsett huruvida kunden önskar rådgivning och exekvering gällande SEO/CRO/SEM/Programmatic/Paid Social eller det integrerade paketet. I GroupM Connects anda tror vi på att störst värdeskapande sker genom samverkan och integration av olika kompetenser och digitala kanaler. Men för mindre eller mellanstora firmor kan det ibland vara av störst signifikans att fokusera på utvalda aktiviteter som gör störst nytta för deras verksamhet.