Dina affärsmål kommer före allt annat

QUISMA är GroupMs nordiska digitalbyrå. Vårt uppdrag är uteslutande en digital utgångspunkt där datadriven och integrerad prestationsbaserad marknadsföring är specialistområden. Fokus är att expandera och utveckla våra kunder digitalt - och därmed stärka sina verksamheter.

Data är kärnan i allt vi gör. För att bygga solida och långsiktiga relationer krävs det kontinuerlig transparens och rådgivning med berikande datainsikter. Vi rådgiver och genomför på individuella kanaler (t.ex. SEO, SEM, Display osv) samt erbjuder ett integrerat paket med andra projekt såsom Consumer Insights, Tracking, Produktutveckling, osv. Med det integrerade paketet arbetar vi dessutom kanaloberoende där vi ständigt bygger på med data så vi kan allokera budgeten på ett sätt för att nå maximal avkastning. QUISMAs expertis i performance är därmed baserat på fullt fokus på kundernas egna affärsmål. Med andra ord, vi lyckas när våra kunder lyckas.

På QUISMA har vi en stark relation och samarbete med våra kollegor på globalt nivå, då QUISMA ingår i GroupMs nätverk, världens största mediekoncernen. Med erfarenhet och insikt i dessa marknader har vi de bästa förutsättningarna att begåvat utföra en marknadsinsats på nordisk och global nivå - vilket självklart gynnar våra kunder mycket.

 

Direkt tillgång till digitala specialistfunktioner

Via QUISMA kan kunder få direkt åtkomst till GroupM:s digitala specialistfunktioner och globala nätverk som erbjuder en bred produktpalett.

Varje uppsättning är skräddarsydd till kunden i fråga, oavsett huruvida kunden önskar rådgivning och exekvering gällande medieköp eller det integrerade paketet. I GroupMs anda tror vi på att störst värdeskapande sker genom samverkan och integration av olika kompetenser och digitala kanaler. Men för mindre eller mellanstora firmor kan det ibland vara av störst signifikans att fokusera på utvalda aktiviteter som gör störst nytta för deras verksamhet.