QUISMA Sweden är GroupMs digitalbyrå i Sverige

Därmed ingår Quisma i världens största mediekoncernen och världens näst störst tech investerare efter Google, vilket möjliggör att vi kan erbjuda de främsta teknologierna och lösningarna. Med närvaro och insikt i över 100 marknader har vi de bästa förutsättningarna att begåvat utföra en marknadsinsats på nordisk eller global nivå. Data är kärnan i allt vi gör och vi gillar att vara snabbfotade. Vårt uppdrag är uteslutande en digital utgångspunkt där datadriven och integrerad prestationsbaserad marknadsföring är specialistområden. Fokus är att expandera och utveckla våra kunder - och därmed stärka sina verksamheter.

För att bygga solida och långsiktiga relationer krävs det kontinuerlig transparens och rådgivning med berikande datainsikter. Vi rådgiver och exekverar på individuella kanaler (t.ex. Sök,  Display, Social, Video osv) samt erbjuder ett integrerat paket med andra projekt såsom Business Intelligence (MMM & MTA), Web Analytics, Consumer Insights, Tag Management, DCO, Produktion av digitalt material, Produktutveckling, osv. Med det integrerade paketet arbetar vi dessutom kanaloberoende där vi ständigt bygger på med data så vi kan allokera budgeten på ett sätt för att nå maximal avkastning. QUISMAs expertis är därmed baserat på fullt fokus på kundernas egna affärsmål. Med andra ord, vi lyckas när våra kunder lyckas.

Direkt tillgång till digitala specialistfunktioner

Via QUISMA kan kunder få direkt åtkomst till GroupM:s digitala specialistfunktioner och globala nätverk som erbjuder en bred produktpalett inom affärsutveckling och digitalisering, oavsett om man behöver en full service byrå eller hyra konsulter inom digitalt.

Varje uppsättning är skräddarsydd till kunden i fråga, oavsett huruvida kunden önskar rådgivning och exekvering gällande medieköp eller det integrerade paketet. I GroupMs anda tror vi på att störst värdeskapande sker genom samverkan och integration av olika kompetenser och digitala lösningar.

Kontakta oss redan idag