Varför arbeta med Email Marketing?

Email Marketing är en kundfokuserad metod för kommunikation och marknadsföring som hjälper dig att bygga relationer med dina kunder, ge värdefullt innehåll för enskilda kunder och öka din omsättning.

Email skiljer sig från andra kanaler eftersom de personer du kommunicerar med givit tillåtelse att bli kontaktade. Uttalandet av intresse för din produkt eller tjänst innebär att du uppnår mycket hög engagemangs- och konverteringsrate.

Vad är Email Marketing?

Email Marketing placeras i kategorin owned media och är, som namnet antyder, arbetet med e-post som kanal till kommunikation och sälj. Med kunden i centrum skapas effektfulla och mätbara resultat för de uppsatta målen. Det kan vara ökat "share of wallet", högre engagemang, varumärkeskännedom eller ren försäljning.

Vi hälper dig med allt från uppbyggande och kvalifikationer av din kundbas, automatisering av flöden och reducering av operationella driftkostnader med Email Marketing.

Hur kommer du igång?

Oavsett på vilken nivå ditt företag idag arbetar med e-postmarknadsföring kan vi hjälpa er. Vi gör en inledande analys där vi identifierar flaskhalsar och möjligheter i eran nuvarande uppsättning.

Baserat på den preliminära analysen förbereder vi en strategi för att uppnå de specifika mål som är av signifikans för ditt företag. Genom ett strukturerat och datadrivet tillvägagångssätt sätter vi milstolpar och säkerställer ett smidigt förlopp från taktik till kontinuerligt utförande.


Boka ett kostnadsfritt möte med oss så vi kan sammansätta ett projekt som matchar er verksamhets affärsbehov och situation


Produkter & Tjänster

Så kan vi hjälpa di att effektivisera och automatisera kommunikationen med dina kunder

Strategi

Utveckling av strategi för projektet med utgångspunkt i analys, företagets performance, processer, tillgångar och mål

Plattformsanalys

Kontroll över befintliga system och verktyg som används för att skapa integration tvärs över. Genom att säkerställa integration mellan de olika systemen kan vi effektivt och optimalt utnyttja data

Workshops

Syftet med workshopen är att anpassa fokus efter mål för projektet och generera idéer och säkerställa kunskapsdelning, främst så att befintliga resurser kompletterar och förstärker insatserna optimalt

Mapping av kundbeteende

Avtäckning av kundbeteende på online- och offlinekanaler med åtanke att skapa ett relevant budskap till en relevant målgrupp vid en relevant tidpunkt

Expansion av kundbas

Gör det lättare för potentiellt intresserade kunder att komma i kontakt med dig via exempelvis en slide-in till webplatsen. Ju mer information du har tillgänglig om leadet, desto mer målriktat kommer du kunna kommunicera

Automation, triggers och segmentering

Uppsättning, identifikation och genomförande av triggers och flows med relevant och målriktat innehåll med utgångspunkt i kundens touchpoints - så att kunden erhåller det optimala värdet av kommunikationen

Integration av data och system

Vi bygger länkar mellan kund- och marknadsdata och uppnår synergi mellan 1:a-, 2:a- respektive 3:e-part - så att företagets åtgärder vidtagits på bästa möjliga databasis

Rapportering och tracking

Vi tillhandahåller kontinuerliga resultat och analys av insatserna för att garantera en ständig utveckling av projektet

Copywriting

Pågående framställning av mål- och konverteringsriktat innehåll för e-post, nyhetsbrev och automationflows. Genom att rikta kommunikationen till rätt person och vart kunden befinner sig når du får störst effekt

A/B split tests

Vi testar och utvecklar hypoteser på webbplatsen ständigt för att hitta de bäst presterande email-kampanjerna. Genom dialog med kunden ser vi till att tänka, planera och genomföra relevanta och insiktsfulla tester utifrån en mångfald olika parametrar, såsom innehåll, design och grafik, tid för sändning och frekvens

Design och grafik

Vi genomför eller assisterar som en partner med generella design- och grafikkompetenser samt tester och framställning av exempelvis templates beroende på era resurser

Träning och Utbildning

Vi erbjuder utbildning av era egna resurser inom kreativ och konverterande copywriting, uppsättning och annat genomförande. Därefter kan vi komplettera som sparringpartner och bidra med inspiration genom exempelvis workshops

Vi ökar värdet på din nuvarande kundbas och hjälper dig att bygga ut den

Boka ett kostnadsfritt möte med oss så vi kan sammansätta ett projekt som matchar er verksamhets affärsbehov och situation