Email Marketing

Email Marketing är en kundfokuserad metod för kommunikation och marknadsföring som hjälper dig att bygga relationer med dina kunder, ge värdefullt innehåll för enskilda kunder och öka din omsättning.

Email skiljer sig från andra kanaler eftersom de personer du kommunicerar med givit tillåtelse att bli kontaktade. Uttalandet av intresse för din produkt eller tjänst innebär att du uppnår mycket hög engagemangs- och konverteringsrate.

Email Marketing placeras i kategorin owned media och är, som namnet antyder, arbetet med e-post som kanal till kommunikation och sälj. Med kunden i centrum skapas effektfulla och mätbara resultat för de uppsatta målen. Det kan vara ökat "share of wallet", högre engagemang, varumärkeskännedom eller ren försäljning.

Vi hälper dig med allt från uppbyggande och kvalifikationer av din kundbas, automatisering av flöden och reducering av operationella driftkostnader med Email Marketing.

Oavsett på vilken nivå ditt företag idag arbetar med e-postmarknadsföring kan vi hjälpa er. Vi gör en inledande analys där vi identifierar flaskhalsar och möjligheter i eran nuvarande uppsättning.

Baserat på den preliminära analysen förbereder vi en strategi för att uppnå de specifika mål som är av signifikans för ditt företag. Genom ett strukturerat och datadrivet tillvägagångssätt sätter vi milstolpar och säkerställer ett smidigt förlopp från taktik till kontinuerligt utförande.