Vad är SEM?

SEM står för Search Engine Marketing och omfattar betalda sökannonser i AdWords, Bing och Youtube.

Google AdWords, Bing och Youtube är baserade på algoritmer som gör att de mest relevanta annonserna betalar mindre för exponering och klick. SEM handlar om att optimera din sökstrategi mot dessa algoritmer så att du uppnår önskade marknadsföringsmål.

Med rätt SEM-strategi kan du fånga sökbeteendet som finns i din bransch. På så sätt kan du använda SEM för att hitta dina potentiella kunder exakt när de är nära att avsluta ett köp.

Varför arbeta med SEM?

Synlighet på Google, Youtube och Bing är en av de mest effektiva sätt som du kan använda för att nå potentiella kunder.

När du annonserar är det viktigt att du får det högsta värdet för din investering. Därför är det viktigt att optimera, kontrollera och styra din sökstrategi för maximal effekt.

Om du inte optimera SEM löpande, blir det ineffektivt och du slösar bort din investering.

Hur börjar du?

Innan dina kampanjer sätts upp i AdWords, Bing och Youtube, bör den rätta SEM-taktiken skapas. Detsamma gäller planeringen av dina insatser och investeringar.

På Quisma tar vi dig i handen från början och ser till att du båda har rätt strategi och taktik som matchar din marknadsföring och dina mål.

Kom igång redan i dag. Boka ett kostnadsfritt möte med oss så att vi kan sätta upp ett projekt tillsammans som matchar ditt företags behov och förväntningar.


Boka ett kostnadsfritt möte med oss så att vi kan sätta upp ett projekt tillsammans som matchar ditt företags behov och förväntningar.


Såhär hjälper vi dig vidare med SEM

Nedan kan du se de typiska SEM tjänster som säkerställer ökad effekt

Searchstrategi

Här sammandrar vi data om sökbeteenden, konto- och websiteperformance samt lägger den kompletta strategin för inköp och annonser

Searchanalys

Analys av ditt kontos prestation - bland annat gällande inköpseffektivitet och identifiering huruvida alla möjligheter utnyttjas eller ej

Kampanjuppsättning

Vi hjälper dig med en komplett struktur i sökprogrammet, så att programmet både matchar din sökstrategi och 'Best Practise'.

Kampanjoptimering

Kontinuerlig optimering av dina kampanjer - bland annat genom optimering av annonser, sökord, extensions och struktur

Budgetstyrning

Kontinuerlig hantering och uppföljning av din budget så att investeringarna hanteras strukturerat och effektivt

Budstyrning

Optimering av bud på dina sökord så att annonseringen är så effektiv och värdefull som möjligt

Integration och synergi

Vi integrerar ditt SEM-program med dina andra marknadsföringskanaler för att uppnå maximal synergi med exempelvis SEO eller Social

Rapportering och tracking

Kontinuerlig övervakning och tracking av ditt searchprogram med tillämpliga verktyg. Genom möten och dialog håller vi dig à jour gällande effektivitet och värde

SEM är fortfarande en av de mest effektiva digitala marknadsföringskanaler som varje annonsör bör investera i

Hur hjälper vi till?


Vi erbjuder hjälp med ditt SEM-program oavsett om du endast letar efter inspiration för den aktuella uppsättningen, eller om du vill ha en SEM-byrå för att hantera full-service.

  • SEM-analys: Vi hjälper till att förstå sökbeteendet - konkurrens, prissättning och volym i köpprocessen samt prestanda. Detta inkluderar din webbplats och ditt nuvarande SEM-program.
  • SEM-strategi: Genom att förstå kundernas sökbeteende, din webbplats performance och dina mål kan vi sammansätta en komplett strategi.
  • SEM-hantering: Vi blir ditt företags SEM-avdelning och är i tät dialog med er gällande alla önskade plattformar (t.ex. Adwords, Youtube och Bing).
  • Förbättring av SEM: Vi utför kvalitativ kompetensutveckling av ditt företags interna SEM-anställda genom coachning, kurser och workshops. Således kan även du köra och hantera dina sökprogram med oss som sparringpartner.

Vi arbetar typiskt med utmaningar som:

  • Brist på synlighet på Google - främst gällande centrala nyckelord
  • Ineffektiva inköp av sökord som inte skapar värde
  • Sökprogram i Google, Bing och Youtube som inte upprätthålls
  • Brist på klarhet gällande vilka av varumärkets sökord som bör täckas
  • Otillfredsställande 'Quality Score' i searchprogrammet

Vem är vi?


Quismas SEM-team är ett av Sveriges största searchteam. Vi har några av de skarpaste specialisterna i Sverige.

Vi hjälper med att optimera närvaron på Google och kundupplevelsen på kundens onlineplattform - exempelvis kundens webbsida, sociala medier, applikationer, pressidor och mycket mer.

qusima-logo

Boka ett kostnadsfritt möte med oss så att vi, tillsammans med er, kan sammansätta ett projekt som matchar era specifika affärsbehov och situation


google premier partner certificate
brightedge certification
searchmetrics agency partner
Searchmetrics yellowbelt