Använd din data klokt med Web Analytics

Optimera baserat på vad du känner till - inte vad du tror

Vad är Web Analytics?

Web Analytics är ett gemensamt namn för insamling och behandling av webplatsdata och efterföljande analys och rapportering.

Datainsamling och behandling hjälper dig att belysa tre viktiga områden i interaktion med kunder:

- Hur de kommer till din webbsida
- Hur de använder den
- Varför de lämnar den

Med hjälp av Web Analytics får du inblick i var eller vad du måste förändra för att träffa din målgrupp mer precist.

Med andra ord hjälper Web Analytics dig att förstå de strategier som leder till företagsmässigt värdefulla konverteringar- oavsett dina affärsmål.

Varför använda Web Analytics?

Du bör använda Web Analytics om du vill ha en utförlig förståelse av vad som driver konverteringar på en datadriven basis.

Web Analytics är ett av de mest kraftfulla verktyg för att få mer kunskap om interaktionen med kunden fungerar så effektivt som möjligt.

Du måste använda Web Analytics om du vill följa dina kunder från första bannervisning till sista konvertering och derast nästa besök på din sida. Specifikt måste du använda Web Analytics om du vill veta:

- Våd som får dina kunder att återvända
- Varför de inte köper
- Vad som engagerar kunden
- Hur/om dina strategier funkar

Hur startar du?

Det första steget är att definiera de KPI:n som kan bidra till att avgöra hur väl din webbplats eller app presterar.

Därefter kan vi hjälpa dig att implementera och konfigurera Web Analytics för att samla in rätt data från din webbplats - och rapportera baserat på de definierade mål och KPI.

Vi kan vidare hjälpa dig att med uppsättningen så att du säkerställer att valid och användbar data insamlas. Därefter hjälper vi dig med att analysera denna data och kan t.ex. utveckla dashboards. Vi räknar gemensamt ut vilka rapporter som är mest relevanta för din verksamhet.

När allting är uppsatt, och du nu flyger på egna vingar, följer vi stadigt och hjälper till med justeringar och implementeringar som du eventuellt behöver på vägen.

Web Analytics är en resa - inte ett projekt.


Boka ett kostnadsfritt möte med oss så sammansätter vi ett projekt som matchar din verksamhets behov


Så hjälper vi dig med Web Analytics

Här kan du se typiska Web Analytics-uppgifter

Datastrategi

Vi sätter samman en strategi för ditt databruk. Vi avtäcker vilken data du redan samlat in, vilken du behöver och var eller hur detta ska inhämtas

Uppsättning av tracking

Baserat på datastrategi uppsätter vi tracking på din sida. Vi säkerställer att den korrekta datan insamlas och lafras så att den enkelt kan användas i modeller och rapporter

Shopping-flöde

Vi ser gemensamnt på shoppingflödet på din e-commercesida. På detta vis kan vi försäkra att dina kunder upplever ett naturligt flöde och vad som bör förbättras

Dashboard

Vi upprättar dashboards åt dig så att du alltid kan få en bra överblick över endast de konverteringar som är viktigast för dig

Justering

Vi hjälper till med löpande justering av rapportering och tracking så att du alltid har tillgång till det där det är viktigast för dig

Analytics-kurser

Vi håller i löpande kurser där du kan bygga eller finputsa dina kompetenser i Web Analytics

Rapportering

Oavsett om du vill veta hur många som besöker din sida, dina kampanjers click-through eller din Return on Marketing Investment, så hjälper vi dig att framställa detaljerade rapporter

Web Analytics är fundamentalt för en klok, datadriven marknadsföring

Hur hjälper vi till?


Vi kan hjälpa dig oavsett om du redan har Web Analytics och endast behöver effektivisera eller om du börjar från noll.

  • Kartläggning av din sida: Vi hjälper dig att kartlägga din webbplats och din kunds shoppingflöde. På detta sätt blir det tydligt vad som ger dig det bästa värdet att spåra.
  • Definiering av affärsmål och KPI: Ändamålet med detta är att fastställa hur din webbplats kan vara avgörande för att uppnå dina övergripande affärsmål och hur din sida presterar på nuvarande tidpunkt jämfört med tidigare. I en workshop definierar vi tillsammans dina mål och KPI:s.
  • Uppsättning av tracking: Genom förståelse för din webbplats, dina kunder, affärsmål och KPI:s sätter vi upp spårning för att samla in relevanta uppgifter.
  • Streamlining: Tillsammans identifierar vi din nuvarande tracking och rapportering för att därefter effektivisera och uppdatera för att bättre passa dina behov och ge en bättre överblick.
  • Dashboards: Vi hjälper dig ställa in instrumentpaneler som ger dig just den information du behöver - så att du effektivt kan besvara kundernas beteende.
  • Maintenance och justeringar: Vi kommer kontinuerligt att tillhandahålla underhåll och justeringar efter dina behov, exempelvis genom tracking av nya kampanjer eller ändringar on-site.

 

Vem är vi?


Quismas Marketing Technology-team består av ett brett fält av specialister som bemästrar den senaste tekniken på marknaden. Vi har en solid grund för att ge råd och bedöma de möjligheter och utmaningar som kan vara förknippade med en uppgift. Samtidigt kan vi hjälpa dig med en skräddarsydd uppsättning och hjälp till Web Analytics.

Utmaningar vi löser:


  • Du vet inte hur kunderna använder din webbplats
  • Du vet inte varför du har många besökare men få konverteringar och önskar en datadriven basis för att ändra detta
  • Du vill gärna veta hur dina kampanjer presterar
  • Du använder redan Web Analytics men har förlorat ett spår eller överblicken eller behöver få det uppdaterat och effektiviserat
qusima-logo

Boka ett kostnadsfritt möte med oss så sammansätter vi ett projekt som matchar din verksamhets behov


searchmetrics agency partner
brightedge certification
google premier partner certificate