B2B marknadsföring

Vad är Account Based Marketing?

Account Based Marketing (eller ABM) är en strategisk, samarbetsorienterad strategi för B2B marknadsföring och försäljning som betonar att nå kvalitet på leads över stora mängder potentiella kunder. Istället för att försöka generera efterfrågan genom att kasta ut ett brett nät, B2B-företag implementerar ABM som mål att nå specifika och relevanta kunder som de vill sälja till.

B2B-företag fokuserar sedan på att hitta och engagera viktiga beslutsfattare inom dessa konton genom att använda relevant innehåll och konversationer baserade på data och djup bakgrundsforskning om deras behov och förväntningar.

Varför Account Based Marketing?

Att bygga en struktur för en ABM-praxis tar tid och resurser, men kan driva långsiktig framgång. B2B-företag använder ABM för att vara mer avsiktliga och riktade i sina marknadsförings- och försäljningsinsatser. Account Based Marketing hjälper annonsörer att systematiskt gå ut med rätt budskap för att distribuera rätt innehåll för rätt mottagare från ett B2B-perspektiv.

Att spåra omedelbara engagemang är viktigt och kommer att hjälpa till att snabbt justera och optimera taktiken i den övergripande strategin på kort sikt, men att de långsiktiga indikatorerna för framgång bör fokusera på intäkter. Målet med ABM är att flytta affärer genom pipeline snabbare, öka "win-rates" och öka genomsnittligt kontraktsvärde över tid.

Utmaningar med Account Based Marketing

  • Nå ut till specifika vertikaler & branscher
  • Nå ut till intressanta bolag
  • Att mäta effekt av ABM-insatser
  • Identifiera relevant innehåll & budskap
  • Skapa relevant innehåll

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi har konstruerat en IP-databas (varje annonsvisning är kopplat till en IP-adress) genom att använda metoder för sannolikhetsfiltrering och deterministisk verifiering.

Vi har utvecklat en egen algoritm som heter "Dolly Parton" som gör det möjligt för oss att rikta in oss på företag efter storlek och typ av verksamhet, allt utan cookies. En sådan klusteralgoritm tillåter oss att identifiera och begränsa specifika situationer där till exempel företag är mer benägna att bli träffad. Detta översätts till ett beslutsträd som växer mer komplex med tiden.

Dolly Parton-algoritmen konfigurerades för att rikta in sig på små, medelstora och stora företag som troligen kommer att vara intresserade av en specifik annonsör. Den har hittills lyckats överträffa med upp till 70% effektivare kostnad-per-lead jämfört med traditionella lösningar med hjälp av standardoptimering och visade betydligt bättre resultat för att driva kvalitativ trafik till en webbplats.

Dessutom kan vår content-avdelning hjälpa till med att identifiera och skapa relevant innehåll och budskap för att nå ut till relevanta bolag.

 

Kontakta oss nu