Marketing Mix Moddelling

ATTRIBUTION & MMM

För att kunna utnyttja en visualisering av data via en dashboard tillfullo så behöver man rätt metod för analysera datan, vilket oftast kommer med frågan om vad som är optimalt: en Marketing Mix Modelling eller en Multi Touch Attribution modell?

Egentligen både och. Du behöver Multi Touch Attribution (MTA)  för att mäta och optimera på granulär nivå, och sedan behöver du Marketing Mix Modelling (MMM) för att mäta det som påverkar konsumenterna under en mycket längre tidsperiod eller saker som kanske inte kan observeras på individnivå med den varians du behöver.

Blandning av dessa två modeller kräver vanligtvis hjälp av en data scientist.

Därför många företag kommer också att förlita sig på byråer och konsulter, utöver sina egna interna resurser.

Callcenter data, merchandising information, insyn i fysiska butiker och andra aspekter som kanske inte är direkt kopplade till kampanjleveranser mycket oftare måste ta sig in i dessa modeller, liksom externa datasets som väder och konkurrens data.

Det är bara när alla relevanta touchpoints är en del av modellen som det verkliga inflytandet av dessa ansträngningar är bevisade. Men för företag som vill balansera både företagets KPI och marknadsföring, är det inte tillräckligt med att inflytandet av kanalerna är individuellt. Vad som verkligen behövs är en bild av de inkrementella effekterna av dessa kanaler i synergi.

Dessutom, ett sätt att bättre försäkra att företag kan omvandla resultaten till smältbara, begripliga riktningar är med verktyg som tillåter datavisualisering och forecasting. Men att driva dessa verktyg med rätt insikter och styra dem till rätt utgångar kräver att företagen ska bedöma varje stakeholders behov genom olika typer av skräddarskydda lösningar. Rapportering måste utformas för varje kund, för att kunna ge insikter som är begripliga, genomförbara och aktuella.

Det kan vara en lång, svår väg att få holistisk mätning genomförd och agerat över hela organisationen. Men för de som är villiga att sätta i arbetet kan fördelarna vara betydande. Våra kunder ser ofta en genomsnittlig tillväxt på 30% i marknadsavkastning (ROI) när de byter till denna typ av marknadsföringsmätning. En bättre data-driven kultur helt enkelt.

 

Dashboards & Mätning

Vi hjälper till att mäta värdet av marknadsföring med rätt uppsättning av tracking och som kan visualiseras på ett effektivt sätt i en eller olika dashboards baserat på kundernas behöv som kan utnyttjas internt, utan komplikationer.

Syftet är att hjälpa våra kunder att djupt förstå vad som ger mest effekt av de olika marknadsföringsinsatser samtidigt som man kan identifiera utvecklingsområden som behöver bearbetas för att öka effekten framöver.

När det gäller insamling, strukturering och visualisering av data i dashboards så jobbar vi med olika lösningar, allt från de mest klassiska och enkla som finns i marknaden såsom Google Data Studio, tills mer skräddarsydda och avancerade lösningar via system såsom SalesForce Datorama, Power BI, och Xcalibur. Allt för att kunna leverera den visualisering och analys av data som är optimalt för att addera maximalt värde oavsett behov.

Kontakta oss nu