Influencer MarketingInstagram Annonsering

Ny datadriven plattform för influencer marketing: INCA

Influencer Marketing lösning

Influencer marketing har växt till att bli en alltmer viktig kommunikationskanal samtidigt som många har uppfattat det som svårt och tidskrävande att planera och utföra en kampanj. Även brist på transparens har varit något som kritiserats. Detta samtidigt som influencermarknadsföring kan vara ett väldigt effektivt sätt för varumärken att bygga en relation med konsumenter, genom att influencers ofta redan har en bra relation med sina följare.

Nyligen lanserade Quismas moderbolag GroupM sin datadrivna plattform för influencerköp, INCA, i Sverige. INCA är en egenutvecklad plattform som bygger på transparens, varumärkessäkerhet och automatisering. Plattformen ger dig som varumärke mer kontroll över din kampanj och du får utöver inblick i vilka influencers som väljs även möjlighet att på ett enkelt och överskådligt sett ge feedback på allt content som tas fram innan det går live. Algoritmisk intelligens i plattformen säkerställer också att det är relevanta och varumärkessäkra contentskapare och målgrupper som ni når.

Genom att arbeta på det här sättet med influencer marketing blir processen mer lättöverskådlig från start till slut, vilket också möjliggör mer tid för att kunna dra insikter efter kampanjens slut. Genom att betala för engagemang, blir det också enklare att följa upp kampanjen och utvärdera den på samma premisser som andra digitala köp.

Amplifiering av innehållet som tas fram i andra kanaler blir också smidigare och bidrar däremed till en mer enhetlig kommunikation mot målgruppen.

Se gärna nedan video med mer information och kontakta oss för att veta mer hur du kan driva tillväxt till din affär med hjälp av influencers.

Kontakta oss redan idag