Om QUISMA

QUISMA är en världsklass digital mediabyrå som ingår i GroupM

QUISMA startades i Sverige året 2007 (under namnet Outrider) som en av de första digitala mediabyråer i landet. Sen dess ingår vi i världens största mediekoncern och världens näst störst digital-investerare GroupM, vilket möjliggör att vi kan erbjuda de främsta teknologierna och lösningarna inom digital marknadsföring. Quismas expertis byggs med fullt fokus för att leverera tillväxt och positiv avkastning på marknadsförings budgetar åt annonsörer baserat på effektiva datadrivna beslut i både up & low funnel: med andra ord, vi driver solid tillväxt där branding och performance insatser går ihop. Quismas relationer med kunder är baserade på att

 - Driva kundernas utveckling och implementering av innovativa marknadsföringslösningar som möjliggör maximal avkastning av marknadsföringsbudgetar

 - Se till att en blivande kund är på toppen av sin marknadsföringspotential för att maximera en långsiktig, smart och lönsam tillväxt

 - Representera kundernas intressen och maximera deras potential genom Google/Facebook/Amazon och lokala leverantörer via GroupMs köpkraft och exklusiva relationer med dessa 

I ett nätverk med insikt i över 100 marknader har vi de bästa förutsättningarna att begåvat utföra en konsekvent marknadsinsats på svensk, nordisk eller global nivå. Vårt uppdrag är uteslutande en digital utgångspunkt där datadriven och integrerad prestationsbaserad marknadsföring är specialistområden. Fokus är att expandera och utveckla våra kunder och därmed stärka deras verksamheter. Är du en aktör med en verksamhet i den svenska marknaden enbart? Hos oss har du möjlighet att utnyttja de mest avancerade lösningar och teknik som finns på globalt nivå.

För att bygga solida och långsiktiga relationer krävs det kontinuerlig transparens och rådgivning med berikande datainsikter i real tid. Vi ger råd och exekverar på individuella kanaler (t.ex. Sök,  Display, Social, Video osv) samt erbjuder ett integrerat paket med andra projekt såsom Business Intelligence (MMM & MTA), Web Analytics, Consumer Insights, Tag Management, DCO, Produktion av digitalt material, Produktutveckling osv. Med det integrerade paketet arbetar vi dessutom kanaloberoende där vi ständigt bygger på med data så vi kan allokera budgeten på ett sätt för att nå maximal avkastning. QUISMAs expertis är därmed baserat på fullt fokus på kundernas egna affärsmål. Med andra ord, vi lyckas när våra kunder lyckas.

Direkt tillgång till digitala specialistfunktioner

Via QUISMA kan kunder få direkt åtkomst till GroupM:s digitala specialistfunktioner och globala nätverk som erbjuder en bred produktpalett inom media och digitalisering, oavsett om man behöver en full service-byrå eller hyra in konsulter inom digitalt.

Varje uppsättning är skräddarsydd till kunden i fråga, oavsett huruvida kunden önskar rådgivning och exekvering gällande medieköp eller det integrerade paketet. Vi tror på att störst värdeskapande sker genom samverkan och integration av olika kompetenser och digitala lösningar.

Kontakta oss nu