Programmatic AnnonseringProgrammatic Buying

Vad är Audience Planning?

När medierna blir allt mer fragmenterade, går det inte att endast förlita sig på paneldata från Orvesto och liknande för att bestämma effektiv medieplanering och medieköp.

Audience Planning – ibland också kallad “people-based marketing” och “identity based marketing” – samlar i huvudsak olika dataset som annonsörens förstapartsdata; Enhets-ID:er; data från Amazon, Google eller Facebook; och byråers inköpta datakällor för att bygga en konsumentidentitetsgraf och matchar den sedan med publicisternas inventory utan att avslöja personligt identifierbar information. Många anser att Audience Planning är mer relevant och riktad än traditionell panelbaserad planering, också på grund av att Audience Planning är kanal-agnostisk och i högre grad målgruppsanpassade budskap.

Genom vår egen utvecklad DMP kan vi exempelvis få fram vilken typ av “personas” som konverterar på din sajt, modullera den informationen och ta fram segment inom olika målgrupper för att hitta “look-a-likes” på nätet. På så sätt effektiviserar du din display marknadsföring genom att minska spill och öka träffsäkerhet av dina annonser.